Seminarium om internationell tidskriftspublicering

Att vi har mycket att vinna på att internationalisera forskningsresultat, även i humaniora och samhällsvetenskap, tror jag många är eniga om. Men det är tyvärr en fråga som tycks ha kommit i skymundan av andra aspekter av internationalisering, och då kanske framför allt tidskriftspublicering. Det faktum att publicering i internationella refereegranskade tidskrifter ibland används som mått på kvalitet eller som ett incitament, och den diskussion som detta resulterat i när det gäller konsekvenserna av kvantifiering, skymmer betydelsen av att sprida forskningsresultat till en större grupp läsare.

Men det är inte lätt att skriva artiklar på främmande språk. Träning krävs. Som ett led i att förbättra denna träning, framför allt för de yngre forskarna på vår avdelning, arrangerar vi två seminarier under rubriken ”att publicera i internationella refereegranskade tidskrifter” på måndag den 20 april. Anmäl dig till mig på nina [at] kth [punkt] se om du vill komma.

Här är programmet:

10-12

”How does publishing in an international refereed history journal work?”

Editor in cheif of Technology & Culture since 1996, John Staudenmaier  SJ, talks about the procedure of double blind refereeing, why T&C is a high ranked journal and discusses what features he thinks constitutes a good article.

lunchbreak

13.30-15.30

”Publishing in international history journals – a few ideas”, Professor Rebecca Herzig, Bates College, Maine, discusses how to publish in a journal from the viewpoint of the author. How do you choose journal and what do you need to pay attention to when writing and submitting.

Författare: Nina Wormbs

Historian of science, technology and environment, Professor at KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

%d bloggare gillar detta: