Forskningsnot: pengar

”The Cash and Checkless Society”
I ett par artiklar i detta nummer av Tele omtalas det planerade elektroniska betalningssystemet, som väntas komma i funktion under detta decennium och som blir allt mer omtalat och omskrivet. Det slutliga målet är ett samhälle där kontanter och checkar är obehövliga, ett ”cash and checkless society”. Vad bör det heta på svenska? ”Det kontant- och checklösa samhället” är en lång och otymplig term som låter som en dålig översättning från engelska. Kan Teles läsare hitta på en kort och bra svensk benämning?

Vi utlyser alltså en tävling och anslår 50 kronor i pris till det bästa förslaget, som vi hoppas kunna använda i fortsättningen i Tele och som kan bli en allmänt accepterad svensk term. Prissumman är blygsam, men uppgiften bör erbjuda läsarna en stunds stimulerande huvudbry. Sänd in Ert förslag senast den 1 juni till Teles redaktion, 123 86 Farsta.

Ovanstående notis var införd i Televerkets interntidning Tele 1970. Den fångar, som notiser ibland gör, på ett obetalbart vis tidens flykt. Så nära och ändå så långt borta.

Författare: Nina Wormbs

Historian of science, technology and environment, Professor at KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

%d bloggare gillar detta: