Information om informationstekniken handlar om demokrati

Sverige sägs ofta vara om inte världens så i alla fall ett av världens IT-mognaste land. Länge har denna teknik varit förenad med föreställningar om en ny tid och nya möjligheter för människor att utveckla sig själva och sina demokratiska samhällen. Som vi vet är det emellertid inte tekniken som skapar demokrati. I alla fall inte ensam. Vi behöver lagar och regler också. Det gäller även andra samhällssektorer. Vi tror inte att medicinsk teknik skapar hälsa eller att robotiken skapar jämställda arbetsplatser. Det är dags att inse att praktiken på Internet är jämförbar med annan praktik och att den måste förenas med och införlivas i vårt demokratiska och öppna samhälle för att den ska kunna tjäna detsamma allra bäst.

I dag och i morgon pågår Stockholm Internet Forum där frågor om internet och global frihet och utveckling står i fokus. Det är ett utmärkt tillfälle att slå ett slag för transparens när det gäller hur individens verksamhet på nätet kontrolleras och styrs. På SvD Brännpunkt publiceras i dag en debattartikel som jag är en av undertecknarna av. Läs mer på insynsrapporten.se. Vi kan bara försvara vår frihet om vi har insyn i hur den förvaltas. Detta är en fråga om demokrati, inte om teknik.

Författare: Nina Wormbs

Historian of science, technology and environment, Professor at KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

%d bloggare gillar detta: