Skynda på och vänta

Att ny teknik förändrar våra livsvillkor är en truism, hur detta sker är svårare att beskriva på ett enkelt sätt. En dimension som fascinerat mig en tid är hur tidsbesparande teknologier innebär att vi väntar allt mer. Det gäller både transportteknik där den snabba bilens framfart eller den tidtabellsstyrda bussen också medför att vi sitter i kö – eftersom alla vill åka samtidigt – eller måste vänta på hållplatsen – eftersom ingenting är exakt. På samma vis väntar vi på att hemsidor ska laddas eller program ska installeras samtidigt som andra dimensioner i vårt kommunicerande går allt snabbare.

Den som först fick mig att fundera på detta var min kollega Alec Badenoch som lanserade bilden för ett år sedan ungefär, som en del av en virtuell utställning om teknikförändring i Europa. I det större forskningsprogrammet Inventing Europe (finansierat av EFS) är forskningskommunikation viktigt. Programmet har upprättat ett samarbete med ett antal tekniska museer i Europa för att kunna skapa en plats där dessa museers bildresurser kan nyttjas i samspel med kortare europahistorier skrivna för en större publik men med utgångspunkt i teknikhistorisk forskning.

Och nu lanseras den första utställningen. Det är kul! Ta en tur.

Författare: Nina Wormbs

Historian of science, technology and environment, Professor at KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

%d bloggare gillar detta: