Historien består av män och det ordnar sig inte

I lördags överlämnade Ann-Sofie Ohlander sin analys av svenska läromedel i historia. Det är den första rapporten som Delegationen för jämställdhet i skolan tar fram och resultatet är bedövande. På varje namngiven kvinna går det 15 män. ”I vissa av böckerna förmedlas bilden av de historiska epokerna som en värld där det knappast verkar ha förekommit kvinnor över huvud taget.” sägs det i pressmeddelandet.

DN Debatt gav också Ohlander och Ebba Witt-Brattström utrymme på lördagen för att diskutera resultaten, vilket gläder mig eftersom den här typen av forskarrapporter annars lätt försvinner i bruset. Det är otroligt viktigt att dessa förhållanden dokumenteras och kvantifieras. Sen måste vi förstås gå vidare och som Ohlander och Will-Brattström fråga oss vad det får för konsekvenser att halva befolkningen är osynlig. Läs också Pia Höök, som har flera inlägg på samma tema.

Författare: Nina Wormbs

Historian of science, technology and environment, Professor at KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

%d bloggare gillar detta: