”Forska lagom”

Förändringarna inom forskningsvärlden intresserar förstås forskarna. Eftersom det tycks hända mycket på universitetsområdet just nu pågår samtidigt en stor diskussion bland de akademiskt verksamma om dessa förändringar. Ett bidrag till diskussionen kom i november och bär titeln Forska lagom och vara världsbäst: Sverige inför forskningens globala strukturomvandling (Stockholm, 2008). Det är en bok redigerad av Sverker Sörlin & Mats Benner som samlar ett drygt dussin uppsatser som berör forskningspolitik och forskningsideologi, forskningens villkor och dess organisering, forskningens roll i samhället och forskarnas ansvar.

Bidragen spretar något. En del framstår i första hand som kortare debattinlägg medan andra är väl genomarbetade vetenskapliga publikationer. Till den senare kategorin hör exempelvis Sven Widmalms ”Innovationssamhället” som är en av mina favoriter. Detta beror inte bara på Widmalms omisskänliga ironiska stil när han visar på strukturer och värderingar genom väl valda exempel, utan också på att han verkligen fångar en ideologi som griper kring sig. En annan läsvärd uppsats är Maureen McKelvey et als ”Forskning och kommersialisering – vad är problemet?” som delvis kan tjäna som fond för Widmalms uppsats även om den också diskuterar annat.

Det handlar inte bara om naturvetenskap, teknik och medicin, även om mycket av innovationsdiskussionen cirkulerar runt dessa ämnesområden, vilket i sig är något som diskuteras. Det finns också uppsatser som berör humaniora och samhällsvetenskaperna, men de framstår mer som debattinlägg i skuggan av andra discipliner. Detta i sig är förstås intressant. Av intresse är också inledning och avslutning av redaktörerna där, som sig bör, bokens och uppsatsernas bidrag diskuteras i en bredare kontext.

Boken är utgångspunkt för ett Kvalitetsseminarium arrangerat av KTHs fakultetsnämnd och fakultetskollegium nu på torsdag, den 26 mars, 13.15-14.30 i sal K1, Teknikringen 56. Sörlin presenterar.

Rymdhjälm i papier-maché

I dag har jag försökt framställa en hjälm till en astronaut, modell mindre, i papier-maché. Den är långt ifrån klar men fick mig att fundera lite på det här med gammal teknik. Papier-maché är tydligen en mycket gammal teknik med anor från Kina för ett par tusen år sedan som kom till Europa på 1700-talet. Den användes både för dekorativa detaljer och för rena bruksföremål som askar och till och med stolar och bord. Men i dag har tekniken inte så stor användning, berättar engelska wikipedia, eftersom bland annat plast tagit över. Det är bara de som inte har råd med de nya materialen som fortfarande använder det tuggade pappret. Och så vi då, som tyckte det var lite kul. Eller mycket kul ska jag nog säga. Vi bidrog visserligen inte så värst till tillväxten när vi nobbade en plasthjälm på Barnens hus och istället ställde oss och kladdade i köket. Ja, bortsett från tapetlimmet förstås: 35 riksdaler rakt in i den svenska ekonomin.

Austronauthjälm i vardande
Austronauthjälm i vardande