Konsertprata

Helgen före påsk hade den kör som jag har förmånen att få sjunga i en konsert i Hägerstensåsens medborgarhus. Temat var ”Musik i tid och otid” och mellan styckena hade vi texter om tid. Och otid. Även jag läste en text. Som jag hade skrivit för just detta ändamål. Den kommer här.

Tre minuter om tid 2 april 2023

Vad är tid? Sankt Augustinus lär ha sagt, att om ingen frågar mig, så vet jag. Men ber du mig förklara, så kan jag inte.

Inte heller historiker kan förklara tiden. Men de tänker mycket på den. Länge tänkte de att det var skillnad på jordens tid och människans tid. Den franska annales-skolan delade upp tiden i den långa tiden och den korta. Den långa tiden – la longue durée – var geologisk tid – hundra tusentals år, miljoner år. Den korta kunde antingen vara århundraden, eller händelser. Den korta tiden var människans tid.

Detta är ändrat. Nu har vi människor på mycket kort tid – vår tid – påverkat den långa tiden – jordens tid. Detta har vi gjort genom att på ett par hundra år elda upp enorma mängder fossila bränslen, som ansamlats under miljontals år. På det viset har vi ändrat atmosfärens sammansättning, gjort haven sura och ökat temperaturen på planeten.

Jordens tid är nu människans tid, antropocen. Det är geologerna, eller närmare bestämt stratigraferna, som bestämmer när människans tid började. Det är de som tittar på lagren som blivit kvar från tidigare eoner, eror och perioder. De tittar på lagren med rester från förr.

När började vår tid? Det har de inte bestämt. De funderar inte bara på klimatförändringarna, utan också på utrotning av arter som vi är medskyldiga till, på den radioaktivitet vi släppt ut och som kommer finnas länge länge, på den ständiga nattbelysningen och dess konsekvenser, på alla stabila och giftiga kemiska föreningar, på tungmetallerna, avskogningen, plasten. Och på benen från de 70 miljarder kycklingar som vi äter, varje år.

Allt kan komma att synas som ett framtida lager, ett lager som kan bestämma när vår tid började.

Vad är tid? Augustinus hade fel. Jag kan förklara. Men jag begriper det inte.

Författare: Nina Wormbs

Historian of science, technology and environment, Professor at KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

%d bloggare gillar detta: